• İş saatları 09:00 - 18:00

    Bazar ertəsi - Cümə

  • Sabirabad, Azərbaycan

Şənbə

18/09/2021

10:30

3 saat

Vaxtın idarə edilməsi

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:30

3 saat

Biznes görüşlərin keçirilməsi

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Bazar ertəsi

20/09/2021

10:00

3 saat

İdarəçiliyin əsasları

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

14:30

3 saat

Satış Fəlsəfəsi

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Çərşənbə axşamı

21/09/2021

10:00

3 saat

Marketinq

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

14:30

3 saat

Müştəri bazası ilə əlaqələrin qurulması

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Cümə axşamı

23/09/2021

10:30

3 saat

Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartının əsas hədəfləri və tətbiqi

Təlim • Fikrət Məmmədov • Sabirabad KOBİM

Şənbə

25/09/2021

10:30

3 saat

Öz biznesini başla

Təlim • Fikrət Məmmədov • Sabirabad KOBİM

14:30

3 saat

Biznes ünsiyyət və danışıqaparma

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Bazar ertəsi

27/09/2021

11:00

3 saat

Yeni əkin texnologiyaları və əkinçilik materialları

Şəbəkələşmə • Rəhman İbrahim • Sabirabad KOBİM

14:30

3 saat

Yeni əkin texnologiyaları və əkinçilik materialları

Şəbəkələşmə • Rəhman İbrahim • Sabirabad KOBİM

Çərşənbə

29/09/2021

10:30

3 saat

Françayzinq

Təlim • Fikrət Məmmədov • Sabirabad KOBİM

14:30

3 saat

Layihələrin biznes planlarının hazırlanması

Təlim • Fikrət Məmmədov • Sabirabad KOBİM

Bazar ertəsi

20/12/2021

10:00-13:00

3 saat

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və motivasiya

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Təqdimat vərdişləri

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Çərşənbə axşamı

21/12/2021

10:00-13:00

3 saat

Satış texnologiyaları və müştəri xidmətləri

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Marketinq

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Çərşənbə

22/12/2021

10:00-13:00

3 saat

İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təkmilləşdirilməsi

Məsləhət • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

İdarəçiliyin əsasları

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Cümə axşamı

23/12/2021

10:00-13:00

3 saat

Öz biznesini başla

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Biznes ünsiyyət və danışıqaparma

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Bazar ertəsi

10/01/2022

10:00-13:00

3 saat

Müştəri bazası ilə əlaqələrin qurulması

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Korporativ idarəetmə və menecment

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Çərşənbə axşamı

11/01/2022

10:00-13:00

3 saat

Təqdimat vərdişləri

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

10:00-13:00

3 saat

Vaxtın idarə edilməsi

Təlim • Fəxri Ağayev • Sabirabad KOBİM

Cümə axşamı

17/02/2022

10:00-13:00

3 saat

Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartının əsas hədəfləri və tətbiqi

Təlim • Fikrət Məmmədov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Biznes etika

Təlim • Fikrət Məmmədov • Sabirabad KOBİM

Cümə

18/02/2022

14:00-17:00

3 saat

Qida məhsullarının sertifikatlaşdırılması və ixraçı

Təlim • Fikrət Məmmədov • Sabirabad KOBİM

Bazar ertəsi

21/02/2022

10:00-13:00

3 saat

Satış Fəlsəfəsi

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

İşçilər ilə münasibətdə idarəetmə bacarıqları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Çərşənbə axşamı

22/02/2022

10:00-13:00

3 saat

Biznes ünsiyyət və danışıqaparma

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

Biznes mühitində kritik düşünmə vərdişləri

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Cümə axşamı

24/02/2022

10:00-13:00

3 saat

Öz biznesini başla

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

İbtidai Marketinq Təhlili

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Cümə

25/02/2022

10:00-13:00

3 saat

Sosial medya vasitəsilə satış

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Yeni komandada efektiv idarəetmə bacarıqları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Cümə

15/04/2022

10:00-13:00

3 saat

İnsan Resurslarının idarə edilməsinin praktiki aspektləri

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Satış Fəlsəfəsi

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Şənbə

16/04/2022

10:00-13:00

3 saat

Müştəri bazası ilə əlaqələrin qurulması

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Biznes mühitində kritik düşünmə vərdişləri

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Bazar ertəsi

18/04/2022

10:00-13:00

3 saat

Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Kiçik biznesdə maliyyənin idarəolunması

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Çərşənbə

20/04/2022

10:00-13:00

3 saat

Öz biznesini başla

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

İbtidai Marketinq Təhlili

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Cümə axşamı

21/04/2022

10:00-13:00

3 saat

Sosial medya vasitəsilə satış

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Yeni komandada efektiv idarəetmə bacarıqları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Cümə

22/04/2022

10:00-13:00

3 saat

Biznes planın hazırlanması

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Marketinq araşdırmalarının əsasları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Bazar ertəsi

25/04/2022

10:00-13:00

3 saat

İşçi heyətinin idarəedilməsinin əsasları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

İşgüzar davranış qaydalarının təbliği

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Cümə

29/04/2022

10:00-13:00

3 saat

İş yerində diqqətin artırılması

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

İş yerində konfliktlərin idarəolunması

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Şənbə

30/04/2022

10:00-13:00

3 saat

İş yerində liderlik bacarıqları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Emosional İntelektin İş Yerində Tətbiqi

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Cümə

20/05/2022

10:00-13:00

3 saat

İşçilər ilə münasibətdə idarəetmə bacarıqları

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

14:00-17:00

3 saat

Satış Fəlsəfəsi

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Şənbə

21/05/2022

10:00-13:00

3 saat

İş yerində konfliktlərin idarəolunması

Təlim • Roman Binnatov • Sabirabad KOBİM

Təlimlər

Məsləhət xidmətləri

Mərkəzlərimiz

MÜRACİӘT FORMASI

Gәlin birlikdә inkişaf edәk